I. PREVEDERI GENERALE

Site-ul beautyoneshop.ro si subdomeniile acestuia sint proprietatea SC BEAUTY ONE COSMETICE VIP, care îl administrează după legislația aplicabilă pe teritoriul României.

II. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚII 

            SC BEAUTY ONE COSMETICE VIP fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J40/14662/2012, având CUI RO 31008047, cu sediul în BULEVARDUL LIBERTATII NR 22 BL 102, Bucuresti, Telefon/fax/e-mail: contabilitate@beautyone.ro/ 0732.44.32.32 , în calitate de vânzător-furnizor.  

            Navigarea pe site-ul beautyoneshop.ro si subdomeniile acestuia urmată de o comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice client.

            Înregistrarea ca utilizator al acestui site reprezintă acordul dumneavoastră implicit privind primirea mesajelor electronice legate de produsele prezentate.

            beautyoneshop.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă.

III. DEFINIŢII

            Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul beautyoneshop.ro si subdomeniile acestuia.

            Vânzător – societatea  SC BEAUTY ONE COSMETICE VIP cu sediul în BULEVARDUL LIBERTATII NR 22 BL 102, Bucuresti, identificată  cu J40/14662/2012

            Client – persoană fizică / persoană juridică ce efectuează o Comanda.

            Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între vânzător și cumpărator prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului intenția sa de a achiziționa produse, bunuri și echipamente  de pe siteşi să facă plata acestora.

            Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite cumpărătorului transmiterea comenzii și care conține informații despre client și istoricul cumparatorului în site (Comenzi, facturi fiscale, etc.).

            Site – domeniul www.beautyoneshop.ro și subdomeniile acestuia.

            Contract – comanda confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele şi bunurile, iar Clientul este de acord să achiziţioneze și să primească aceste Produse.

            Produse – orice produs, bun, echipament menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Vânzător, Clientului.

            Utilizare abuzivă: reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Vânzătorului.

            Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

            Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

            Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

IV. CONDIȚII DE UTILIZARE

            Clienții site-ului sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare expuse mai jos.

            Termenii și condițiile sunt prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare.

            Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând de către beautyoneshop.ro, prin actualizarea site-ului.

            Accesarea, vizitarea, folosirea sau cumpărarea produselor prezentate pe site-ul beautyoneshop.ro implică acceptarea termenilor și condițiilor prezentate pe acest site, precum și a legislației aplicabile.

V. POLITICĂ DE CONȚINUT

            Este strict interzisă publicarea pe serverele/pagina web a Vânzătorului de conținuturi (link-uri) care încalcă ori prejudiciază în orice mod drepturile persoanelor, care au conținut obscen sau de natură violentă, cu conținut defăimător sau calomnios, ce au caracter rasial ori discriminatoriu, care conțin viruși, cai troieni  sau altele similare, precum și cele care conțin software piratat și, în general, a oricăror alte comunicări, indiferent de natura acestora, fără acordul Vânzătorului.

            Orice încercare de a aduce prejudicii serverelor/paginii web, Vânzătorului sau Clienților este strict interzisă.

VI. LIMITA ACCESULUI LA SITE

             Utilizatorii site-ului beautyoneshop.ro pot face comentarii şi orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informaţii, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conţinutul mesajelor nu este obscen, ameninţător, defăimător, nu face atingere în niciun fel la viaţa privată a altor persoane, nu conţine viruşi, nu serveşte unor campanii de promovare care nu au legătură cu beautyoneshop.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam.

            Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice, ori în numele oricărei alte entităţi vor fi raportate organelor abilitate. 

            beautyoneshop.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

VII. RESPECTAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, RESPECTIV A DREPTURILOR ASUPRA MĂRCILOR DUPĂ CAZ

            Întregulconţinut al site-ului beautyoneshop.ro, incluzând: imagini, texte, elemente de design și grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate este integral proprietatea SC BEAUTY ONE  COSMETICE VIP şi este apărat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 8/1996, dar și de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile georgafice, precum și de restul legislației naționale și internaționale aplicabile. Folosirea fără acordul scris al proprietarului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

             Utilizatorii și Clienții sunt obligați să folosească informațiile de pe site-ul beautyoneshop.ro doar în interes personal, fără a avea dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a-l reproduce parțial sau integral, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societății SC BEAUTY ONE COSMETICE VIP fără acordul scris al acesteia.

VIII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.

            Vânzătorul va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate voluntar de către Utilizator/Client sau de o altă persoană. 

Utilizatorul/Clientul nu este obligat să furnizeze aceste date, însă refuzul de a le furniza determina imposibilitatea efectuării și onorării comenzii.

Este interzisă furnizarea de date false sau incomplete când se completează o comandă, caz în care vânzătorul își rezervă dreptul de a întreprinde măsuri legale împotriva persoanelor în cauză.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este de a opera și livra comenzile efectuate, marketing și publicitate, gestiune economico-financiară, statistică și informare asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului, a ofertelor acestuia, evoluția și starea Comenzilor, situaţia contului de utilizator de pe beautyoneshop.ro.

            Categoriile de date personale prelucrate sunt următoarele: numele şi prenumele, sexul, data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, telefon/fax, adresă (domiciliu/reşedinţa), e-mail.

            Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Vânzător.

            Prin înscrierea pe site, efectuarea unei Comenzi și completarea datelor personale în formularele de înscriere, Utilizatorii/Clienții declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie incluse în baza de date a Societății și își dau acordul expres și neechivoc la stocarea, utilizarea şi prelucrarea lor de către beautyoneshop.ro în scopurile indicate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizorii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare.

            Utilizatorilor/Clienţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale.

            Clienţii au dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal, în baza unei cereri scrise, semnate şi datate transmisă către Vânzător.

            În cazul în care Clientul îşi modifică, prin utilizarea formularelor de pe site, datele personale furnizate deja către beautyoneshop.ro şi există Comenzi în derulare, Comenzile îşi păstrează datele de la momentul plasării, iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare noile date, modificate.

            Vânzătorul garanteaza confidențialitatea datelor personale colectate și se obligă să respecte dispozițiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

            Datele cu caracter personal obținute de către Vânzător vor fi stocate în baza sa de date, iar acesta va lua toate măsurile pentru protecția lor împotriva distrugerilor accidentale sau folosirii ilegale.

            Pentru executarea Contractului, Vânzătorul va transmite datele cu caracter personal necesarecătre firma de curierat care va livra produsele, precum și către unitățile bancare prin care vor fi procesate plățile on-line, aceste transmiteri de date nefiind considerate încălcări ale prevederilor Legii nr. 677/2001.

            beautyoneshop.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. 

            În cazul în care Clientul divulgă aceste informații unor terți,  atunci Clientul poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale.

IX. MĂSURI DE SECURITATE

            Vânzătorul va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării securității prelucrării datelor cu caracter personal pe site-ul beautyoneshop.ro, astfel încât să  garanteze că datele cu caracter personal pot fi accesate numai de persoane autorizate, în scopurile autorizate de lege, să protejeze datele cu caracter personal stocate sau transmise împotriva distrugerii accidentale ori ilicite, împotriva pierderii sau deteriorării accidentale și împotriva stocării, prelucrării, accesării sau divulgării ilicite.

XI. DERULAREA OPERAȚIUNILOR DE VÂNZARE PRIN SITE-UL BEAUTYONE.RO

            Site-ul cuprinde informații ce pot fi accesate, sau vizualizate prin utilizarea unui echipament electronic, informații legate de datele de identificare ale vânzătorului și de contact, informații despre bunurile și produsele oferite spre vânzare și/sau tarifele practicate de vânzător.

            1. Înregistrarea ca Utilizator

            Pentru crearea unui cont pe site-ul beautyoneshop.roUtilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. Vânzătorul poate refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care constată că au fost utilizate informaţii neconforme cu realitatea. 

            2. Comanda

            Accesul în vederea efectuării unei comenzii îi este permis oricărui Client-cumpărător.

            Pentru motive justificate beautyoneshop.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului în vederea efectuării unei comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel beautyoneshop.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresa Vânzătorului prin intermediul datelor de contact, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus mentionate.

            Pentru a putea lansa o comandă, Clientul trebuie să seteze detaliile preferate de Comandă (unde să fie livrată, modalitatea de expediere şi modalitatea de plată) în contul de Utilizator, iar aceste setări vor fi reţinute şi folosite pentru fiecare Comandă. Aceste setări pot fi modificate oricând.

            În funcție de disponibilitate, produsele pot fi:

 • În stoc – avem mai mult de 3 bucăti în stoc;
 • Stoc limitat – avem mai puțin de 3 bucati in stoc;
 • La comanda – produsul nu este disponibil în stocul din depozitul nostru, însă dacă se va înregistra o comandă cu privire la acesta consultanții noștri vor contacta Clientul pentru a-i comunica când îi va fi livrat Produsul.
 • Stoc epuizat – produsul nu mai este disponibil in stocul din depozitul nostru sau în showroomuri.

            Prin finalizarea Comenzii, Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar putând suporta consecințele acestor erori (comandă întârziată, transmisă greşit etc).

            beautyoneshop.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informaţii introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. Astfel, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

            Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant beautyoneshop.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părţi (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.

            Pentru confortul şi siguranţa Clientului, există opţiunea de a renunţa la Comandă în termen 24 de ore de la plasarea acesteia. Astfel, dacă Clientul a plasat o Comandă din greşeala sau a revenit asupra deciziei de achiziţie, Comanda se poate anula în 24 de ore de la plasarea ei.

beautyoneshop.ro poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligaţii între părţi şi fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situaţii:

 • produsul comandat nu este pe stoc;
 • identificarea unei erori în informațiile pentru produs, inclusiv prețul sau oferta promoțională;
 • datele Clientului incomplete sau incorecte;
 • livrari consecutiv eşuate;
 • eşuarea / invalidarea tranzactiei online;
 • clientul manifestă un comportament și limbaj neadecvat (agresiv) sau are în istoricul comenzilor livrări refuzate;
 • alte motive obiective: există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

            Contractul se consideră încheiat între Client şi beautyoneshop.ro în momentul primirii de către Client de la beautyoneshop.ro, prin intermediul poştei electronice a notificării de expediere a Comenzii.

            În cazul în care un Produs, bun sau echipament comandat de către Client nu poate fi livrat de către beautyoneshop.roClientul va fi informat asupra acestui fapt.

            3. Preţul

            Preţul final plătit de Client este format din preţul produsului + cheltuielile de expediţie.

            Preţurile de livrare sunt detaliate pe site.

            Toate preţurile aferente produselor și echipamentelor comercializate prin intermediul site-ului beautyoneshop.ro sunt exprimate în Lei şi conțin T.V.A., conform legislaţiei în vigoare.

            De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile fără o înștiințare prealabilă, fără a afecta însă comenzile deja confirmate.

            4. Facturare – plăţi

            Plata se face în numerar și integral curierului, în momentul primirii coletului cu produsele comandate.

            Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele şi bunurile sau echipamentele livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform  legislaţiei în vigoare.

            5. Livrarea și condițiile de livrare

            Data estimată de primire a Comenzii poate varia în funcţie de adresa de livrare.

            Livrarea se va face în toată țara prin Curier rapid sau prin curieri propri.

            Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obţine confirmarea prezenţei acestuia la adresa dată și confirmată. Dacă Clientul nu se va afla la adresa confirmată și la ora stabilită, acesta va suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

            Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către beautyoneshop.ro la momentul predării produselor comandate către Client la adresa selectată de acesta.

            6. Recepția produselor

            Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat şi bonul fiscal, cuprinzând toate informaţiiile despre produsele livrate (cod produs, cantitate, preţ). De asemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menţionate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare. 
            Prin semnarea bonului de livrare, Clientul recunoaşte primirea în bune condiţii şi în totalitate a produselor comandate.

            7. Dreptul de retragere sau renunțare

            După expirarea celor 24 de ore la la plasare, Clientul persoană juridică nu mai poate renunța la comandă.

            În ceea ce privește Clientul persoană fizică, conform O.G. 34/2014, consumatorul are dreptul să notifice în scris că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului.

            Clientul va suporta costurile legate de returnarea produsului, excepție făcând cazul în care returnarea se face pentru deficiențe calitative ale produsului imputabile Vânzătorului.

Notificarea de returnare se face la adresa de mail contabilitate@beautyone.ro în care vă rugăm să specificați numărul comenzii și produsul pe care doriți să-l returnați.

Returnarea produselor se va face la adresa Bld. Libertatii nr 22, bloc 102, parter, spatiu comercial, Bucuresti.

Vor fi refuzate la returnare coletele care conțin produse în altă stare decât cea în care au fost livrate, precum si cele care conțin produse deteriorate în timpul transportului ca urmare a ambalării necorespunzătoare.

La primire, coletul va fi verificat pentru a se constata dacă îndeplinește condițiile mai sus menționate, în caz contrar acesta va fi refuzat.

XII. RĂSPUNDEREA VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru prejudiciile create nici ca urmare a nefuncționării site-ului  și nici pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri de pe site.

Vânzătorul se străduiește ca informațiile oferite pe site să fie cat mai clare, complete și mai reale. Cu toate acestea pot interveni anumite erori.

beautyoneshop.ro nu ofera niciun fel de garanție directă sau indirectă privind calitatea informațiilor și/sau caracterul complet al acestora.

Vânzătorul nu se face răspunzator pentru coletele deteriorate din cauza proastei manipulari din partea firmelor de livrare colaboratoare.

XIII. FORȚA MAJORĂ

           Niciuna dintre părţile contractante nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parţial) sau executarea cu întârziere a obligaţiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de un caz forţă majoră. Părţile îşi vor aduce la cunoştinţă de îndată ce este posibil cazul de forţă majoră şi vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

           Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forţă majoră nu încetează, părţile au dreptul de a denunţa unilateral contractul, fără pretinderea de daune-interese.

           Forţa majoră va fi probată conform legii.

XIV. SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR

            Contractul (comanda confirmată) va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între beautyoneshop.ro şi Client va fi rezolvat pe cat posibil pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, vor fi urmate caile legale prevazute de legislatia in vigoare. Instanţele judecătorești competente sunt cele de la sediul Vânzătorului.      

În caz de divergenţă sau neînţelegeri, se vor aplica Termenii şi condiţiile valabile la momentul efectuării Comenzii.

XV. FRAUDA

            Orice tentativă de fraudă sau faptă în formă consumată (cum ar fi, dar fără a se limită la: accesarea datelor Clienţilor beautyoneshop.ro, alterarea conţinutului site-ului, încercarea de afectare a performanţelor serverelor beautyoneshop.ro, deturnarea conținutului livrărilor către terţi etc.) va fi raportată autorităților competente și poate intra sub incidența legii penale.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

XVI. DISPOZIŢII FINALE

            Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.